Syrian prelate denounces ‘plan to oust Christians from the region’

Syrian prelate denounces ‘plan to oust Christians from the region’ [...]